Sparkær Borgerforening

Foreningen afvikler eller deltager følgende arrangementer:
Billingefest
Sct. Hansbål
Høstfest/Revy
Flæskefest
Julebelysning
Ansvar for drift af Medborgerhuset

Bestyrelsen:
Formand: Bjarne Gade, Mosegårdsvej 13, tlf. 60 29 55 40
Kasserer: Anne Sofie Brøndum, Foldbjergvej 3,  tlf. 53 36 40 79
Næstformand: Frank Lauridsen, Hulvejen 6, tlf. 40 45 70 88
Sekretær: Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7 tlf. 86 64 53 19
Medlem: Kristian Olesen, Lundgårdsvej 42 tlf. 20 45 40 54
Kontaktperson Medborgerhuset:
Vita Engberg Jensen, Nyvænget 9 tlf. 20 16 01 89

Kontakt:
sparkaerborgerforening@gmail.com

sparkaer.dk

Borgernyt 2017

Vedtægter for Sparkær Borgerforening