Sparkær Borgerforening

Foreningen afvikler eller deltager i følgende arrangementer:
Billingefest
Sct. Hansbål
Høstfest/Revy
Flæskefest
Julebelysning
Ansvar for drift af Medborgerhuset

Bestyrelsen:
Formand: Kristian Olesen, Lundgårdsvej 42, tlf. 20 45 40 54
Kasserer: Anne Sofie Brøndum, Foldbjergvej 3,  tlf. 53 36 40 79
Næstformand: Frank Lauridsen, Hulvejen 6, tlf. 40 45 70 88
Sekretær: Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7, tlf. 40 19 53 19
Medlem: Troels Bech, Billingevej 1, tlf. 22 66 20 10
Kontaktperson Medborgerhuset:
Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7, tlf. 40 19 53 19

Kontakt:
sparkaerborgerforening@gmail.com

sparkaer.dk

Borgernyt 2017

Vedtægter for Sparkær Borgerforening