Generalforsamling i Amatørteaterforeningen

Bestyrelsen for Sparkær og Omegns Amatørteaterforening har sendt følgende til sparkaer.dk: “Generalforsamling i Amatørteaterforeningen for Sparkær og Omegn. Der har den 4. februar 2019  været generalforsamling i Amatørteaterforeningen for Sparkær og Omegn. Formanden berettede om foreningens virke, der hovedsalig består Fortsæt læsning Generalforsamling i Amatørteaterforeningen

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i Sparkær Borgerforening

Onsdag i sidste uge var der ordinær generalforsamling i Sparkær Borgerforening. Kristian Olesen og Ruth Madsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Rikke Hansen afløste Anne Sofie Brøndum. Ligeledes afløste Glen Lautrup Frank Lauridsen. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Kristian Fortsæt læsning Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i Sparkær Borgerforening