Støtteforening for Sparkær

Foreningens formål er at støtte fremtidige arrangementer på Billingescenen, samt hjælpe til med vedligeholdelse af scenen. Foreningens formål er desuden at støtte fremtidige initiativer i Sparkær.

Støtte kan ansøges af foreninger samt initiativgrupper i Sparkær. Begrundet ansøgninger kan sendes til foreningen pr. brev til Formanden eller pr. mail på adr.

sfs@dancoins.dk Ansøgninger vil blive behandlet på efterkommende bestyrelsesmøde af bestyrelsen.

Indtægter
Kontingent 100 kr. pr. medlem og 150 kr. pr. husstand.
Støttemedlem 50 kr. pr. medlem.
Frivilligt arbejde ved bl.a. koncertarrangementer m.m.
Søge kapital via fonde ect.

Kontakt til bestyrelsen

Formand Hans-Jørgen Pedersen, Østervang 13 – 40 26 19 33 – hjp@dancoins.dk
Næstformand Michael Højgaard, Præstebakken 7 – 30 65 68 18 – mhj78@icloud.com
Ole Kloster, Teglmarken 52, Viborg – 60 64 66 11 – kontakt@klosterbyg.dk
Sekretær Jesper Jensen, Foldbjergvej 11 – 20 12 27 07 – majbrittogjesper@live.d
Kasserer Lisbeth Madsen Bakkelyvej 10 –  21 60 75 87 – borrisgaard@mail.tele.dk

Supleanter:
Malene Kloster, Teglmarken 52, Viborg – 60 76 00 25 – kontakt@klosterbyg.dk

Revisor
Else Pedersen, Liselund 43, Stoholm – 22 67 00 08 – frup@paradis.dk
Revisorsuppleant
Ann Hauge Pedersen, Østervang 13 – 20 48 59 33 – ann@hans-j.dk