Sparkær Borgerforening

Foreningen afvikler eller deltager i følgende arrangementer:
Billingefest
Sct. Hansbål
Høstfest/Revy
Flæskefest
Julebelysning
Ansvar for drift af Medborgerhuset

Bestyrelsen:
Formand: Kristian Olesen, Lundgårdsvej 42, tlf. 20 45 40 54
Kasserer: Rikke Pedersen, Rahbechsvej 3,  tlf. 20 92 44 47
Næstformand: Troels Bech, Billingevej 1, tlf. 22 66 20 10
Sekretær: Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7, tlf. 40 19 53 19
Medlem: Glen Lautrup, Foldbjergvej 3, tlf. 40 15 37 07
Kontaktperson Medborgerhuset:
Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7, tlf. 40 19 53 19

Kontakt:
sparkaerborgerforening@gmail.com

sparkaer.dk

Borgernyt 2020
Borgernyt 2019
Borgernyt 2018

Vedtægter for Sparkær Borgerforening