Sparkær Borgerforening

Foreningen afvikler eller deltager i følgende arrangementer:
Billingefest
Sct. Hansbål
Høstfest/Revy
Flæskefest
Julebelysning
Ansvar for drift af Medborgerhuset
Byfestudvalget er underlagt Borgerforeningen
Landsbypedellerne og Udviklingsgruppen relaterer til Borgerforening

Bestyrelsen:
Formand: Kristian Olesen, Lundgårdsvej 42, tlf. 20 45 40 54
Kasserer: Anita Olesen, Østervang 6  tlf. 40 28 33 10
Næstformand: Troels Bech, Billingevej 1, tlf. 22 66 20 10
Sekretær: Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7, tlf. 40 19 53 19
Medlem: Jack Villadsen, Fusagervej 7, tlf. 40 89 50 56
Kontaktperson Medborgerhuset:
Ruth Brøndum Madsen, Hulvejen 7, tlf. 40 19 53 19

Kontakt:
sparkaerborgerforening@gmail.com

sparkaer.dk

Borgernyt 2023
Borgernyt 2022
Borgernyt 2021
Borgernyt 2020
Borgernyt 2019
Borgernyt 2018

Vedtægter for Sparkær Borgerforening