Udviklingsgruppen

Byrådet i Viborg Kommune har besluttet at sætte ekstra fokus på mulighederne for udvikling og øget bosætning i hele Viborg Kommune. 

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 blev der afholdt borgermøde om udviklingsplanerne i Forsamlingshuset.
Læs referat fra mødet

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 blev der afholdt et opfølgende borgermøde i forsamlingshuset
Læs referat fra mødet

Udviklingsgruppen for Sparkær er sammensat med følgende medlemmer:

Jan Kirsch Pedersen, Gravhøjvej – kontaktperson 23 46 79 80
Jørn Tidemann, Rahbechsvej – 25 56 31 49
Kirstine Bækgaard, Bækkegårdsvej – 40 10 10 71
Karina Hostrup, Hulvejen – 50 54 54 06
Rikke Daa Rønning, Bækkegårdsvej – 23 81 68 19
Peter Racz, Rahbechsvej – 29 62 93 16

Årets Lokalområde 2018

Årets Landsby 2023