Mange ideer – få idemagere

Folk stod ikke ligefrem i kø for at komme ind til Udviklingsgruppens borgermøde onsdag aften. Hvor der i 2019 var en summen og stor aktivitet med 130 deltagere i et lignende møde, var kun 40 mødt frem denne gang. Det kan kan tolkes på flere måder. Er en stor del af byens og områdets borgere tilfredse med tingenes tilstand, eller er det bare tidens trend med ikke at involvere sig i den slags? Skuffende var det, og ser man på alderssammensætningen af deltagerne, så kunne der kun tælles ganske få under 50.

Rikke Daa og Jan Kirsch Pedersen fra Udviklingsgruppen indledte mødet med en gennemgang af de mange ideer fra mødet i 2019, der var blevet gennemført. Blandt andet fodboldgolfbanen, udvidelse af legeplads i Billingeparken, skilt med Min Købmand ved Lundgårdsvej, 3 vandreruter, landsbypedellerne, fortov langs Bækkegårdsvej til Billingevej, lejeboliger ved Billingevej (påbegyndes her i foråret), opslagstavle ved Min Købmand, pylon ved indkørsel fra syd.

De nævnte også en pizzaaften for de unge med 25 deltagere, hvorfra ideer skaterbane og lys på multibanen var realiseret. En helt ny toiletbygning i Billingeparken til 340.000 kr. er på vej og bliver etableret i uge 19. Her har man fået tilskud fra en Udviklingspulje i Viborg Kommune samt fra Støtteforeningen i Sparkær.

Herefter blev der sat gang i idefasen og udfyldelse af de forskelligt farvede sedler rundt ved bordene. De blev så senere samlet i grupper med samme eller lignende forslag. Og der kom igen mange ideer på bordet, blandt andet infotavle på busskuret, julelys ved byportene, byggegrunde Mosegårdsvej, flere biotoper, skiltning til fodboldgolf fra A26, bypyloner ved Bækkegårdsvej og Sandbækvej, mere julebelysning i byen, investeringsfond til at fremme boligbyggeri, ny infofolder, arbejdsdag vedligeholdelse, flere vandreruter, gennemføre den nyanlagte vej nord for banen fra Lundgård til Sparkær som vandre-cykelsti, sti om søen, fortov fra Sparkær Kirke til Langgade, frisbeegolf i Billingeparken, museum om tørvegravning, korte hverdagsarrangementer (sange) i kirken,  korte fællesspisninger uden underholdning.

Selv om det ikke lige er i Udviklingsgruppens regi, fyldte en eventuel lukning af Sparkær Børnehave en del på mødet. Kristian Olesen fra Borgerforeningen fortalte, at der bliver indkaldt til et møde i Medborgerhuset den 12. april om sagen, men han blev fra salen opfordret til at speede op og allerede nu sende et forslag til Viborg Kommune om at få oprettet nogle vuggestuepladsen i Sparkær. Sagen er nemlig, at der p.t. er 11børn fra fra Sparkær, der passes i andre byer, og helt grotesk er der eksempler, at børn fra fra Sparkær presser lokale børn fra eksempelvis Mønsted til at blive passet i en anden by.

Karina Hostrup, Jan Kirsch Pedersen og Jørn Tidemann kikker her på nogle af de mange forslag, og Udviklingsgruppen vil nu arbejde videre med ideerne.