Udvikling i stedet for afvikling

Det var overskriften på aftenens møde i Sparkær Forsamlingshus, hvor den lokale udviklingsgruppe i samarbejde med Viborg Kommune havde inviteret til workshop om fremtiden for Sparkær

Sparkærborgerne mødte talstærkt op til aftenens møde. 114 helt præcist.

Jan Kirsch Pedersen fra den lokale udviklingsgruppe bød velkommen, hvorefter Hanne Toksvig og Helle Rasmussen, der repræsenterede Viborg Kommune, gav en orientering om baggrunden for mødet og forløbet af den proces, som starter med aftenens møde.

I alt 6 temaer var programmet – Aktør og Samarbejde, Byens bygninger, Aktiviteter, Byens trafik, Byens rum og Byens omgivelser. Der var så et bord for hvert tema, og deltagerne skulle så besøge to borde efter eget valg. Her skulle man notere, hvad der er godt, hvad der kan være bedre og derefter prioritere forslagene. Det skete med et hjerte for, hvad borgerne selv skal klare og en stjerne for hvad kommunen skal klare.

Der blev skrevet mange gule sedler, som blev diskuteret ved bordene, inden de blevplaceret på plancherne, hvorefter alle deltagerne til slut gik rundt og placerede henholdsvis 3 hjerter og 3 stjerner efter eget valg.

Opsamling fra mødet sker på den måde, at Helle Lorentzen fra Viborg Kommune tager alle plancherne med hjem og registrerer det hele i et regneark, som danner grundlag for en rapport. Den sendes til den lokale udviklingsgruppe, som så drøfter den med repræsentanterne fra Viborg Kommune.

Hun sluttede med at rose deltagerne for det store fremmøde og kunne fortælle, at fremmødet i Sparkær var rekord i forhold til byens størrelse, nemlig 17,6 pct.

Herefter gav repræsentanter fra den lokale “Toggruppe” – Kristian Olesen, Karin Stavnskær og Mogens Frederiksen – en status for arbejdet med at få etableret togstop i Sparkær igen. Der har været kontakt med lokale politikere og borgmesteren, og der er positive tilkendegivelser til de argumenter, som toggruppen har fremført.

Knasten er som altid pengene. En rapport siger, at det koster 12 mio. kr. at etablere, og det er den, Viborg Kommune forholder sig til. Lokale mener dog, at det er skudt langt over målet, og det ender nu sandsynligvis med, at der skal udarbejdes en undersøgelse af, hvad det specifikt koster i Sparkær. Det nås først i starten af 2020, og så bliver det for sent med topstop fra december 2020.

Men det selskab, der vinder udbuddet i 2020 er forpligtet til at stoppe i Sparkær i hele perioden frem til 2028, hvis der etableres et standsningssted. “Så vi gir’ ikke op!” var Kristian Olesens slutreplik.