Nyt fra Sparkær Vandværk

Sparkær Vandværk har afholdt generalforsamling den 18. marts 2024 – læs referat.
På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om at omdanne Sparkær Vandværk fra et I/S til et a.m.b.a. Det blev godkendt, men det skal også godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes til den 18. april 2024 kl. 19.00 ved vandværkets bygning på Højvej i Sparkær. Læs indkaldelse.

Endvidere er der udarbejdet nye takstblade for 2024 – både for drift og for tilslutning. Se dem her.