Borgerforeningen skriver historie

Det har været svært for Sparkær Borgerforening at få afviklet årets generalforsamling, der har været programsat et par gange, men er blevet udsat på grund af forsamlingsloftet. Nu blæser der mildere vinde – i hvert fald for udendørs foreningsaktiviteter, hvor der må samles 25 til for eksempel en generalforsamling. Det har formand Kristian Olesen tjekket hos Coronahotlinen.
Generalforsamlingen er derfor flyttet til Billingescenen lørdag den 13. marts 2021 kl. 10.30, og det tør vi godt kalde historisk, for hvilken forening har før afviklet en generalforsamling i Sparkær udendørs?

Kristian Olesen er glad for, at det endelig kan lykkes at afvikle generalforsamlingen:
– Ja, men af hensyn til forsamlingsloftet er vi nødt til at bede om tilmelding, og det skal ske til mig på telefon 20 45 40 54 senest den 10/3/2021 for at sikre, der er god plads til alle, for vi følger selvfølgelig gældende retningslinjer. Der vil være kaffe, kage, øl og vand, fortæller formanden, som også kan kontaktes for evt. spørgsmål.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag om at hæve kontingent fra 100 til 150 pr husstand og 50 til 75
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Kristian Olesen (ønsker genvalg) Ruth Brøndum (ønsker genvalg). Rikke Pedersen (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af revisor og en revisor suppleant.
9. Evt.