Det nye tag på Billingescenen

Efter to weekender med arbejde i Billingeparken og en del forarbejde kan vi nu sige, at Scenen har fået ny belægning på taget, og  nu er klar til den kommende byfest.

Det gik fantastisk godt, og med frivillig hjælp har det kunnet lade sig gøre at klare det på to weekender. Med økonomisk hjælp fra Støtteforeningen og Borgerforeningen har vi kunnet lægge en speciel belægning på, som kan holde i de næste mange år uden nogen form for ekstra behandling. Så en stor tak til begge foreninger.

Ud over dette gøres det kun, hvis nogen melder ind og vil hjælpe til med det praktiske arbejde. Derfor skal der lyde en stor tak til Erik Tranders,Henry Davidsen, Bent Johannesen, Jesper Jensen og søn, Hans Jørgen Pedersen, Ole Kloster samt vores madmødre Lisbeth Madsen og Karen Ladefoged.

Vi har stadig et lille projekt med lydskuret, som skal laves efter den kommende Billingefest. Vi håber at vores fælles scene kan bestå i mange år fremover, så vi sammen kan komme og nyde de arrangementer, der holdes hernede.

Endnu engang tak til alle som har været med på en eller anden måde.

På vegne af Billingeparken
Per og Mogens

Se billeder her:
Lørdag den 2. juni
Lørdag den 9. juni