Info om kloakarbejdet

Vils Entreprenøren har sendt denne information til sparkaer.dk:

Som det fremgår, har kloakeringsarbejdet været indstillet på det sidste stykke af Langgade, mens vi afventer tilladelse fra Banedanmark til krydsning af jernbanen. 

I forbindelse med Viborg Kommunes beslutning om at separere en større del af Sparkær, er regnvandsbassinet ved Smedevej ikke stort nok til at overholde udledekravene for bassinet.

Derfor udvides bassinet i forbindelse med udførelse af separeringen af den sydlige del af Langgade, Højvej, Sparkær Mosevej og del af Foldbjergvej. Udvidelsen udføres i december 2023-januar 2024.

Krydsning af jernbanen igangsættes hurtigst muligt, efter vi har tilladelse fra Banedanmark.