Gudstjenester

Gudstjenesteliste Sparkær og Gammelstrup kirker

Hvor ikke andet er anført, varetages gudstjenesterne af Tummas Kannuberg. AC: Anna-Christine Elming. MRS: Merete R. Sørensen

Sparkær Kirke Gammelstrup Kirke
03.12.2023: 10.30: Højmesse
11.12.2023: 19.30: Julekoncert “Kulturrødderne”
17.12.2023: 14.00: Højmesse
20.12.2023: 10.00: Skoleafslutning 19.00: Aftengudstjeneste
24.12.2023: 10.30: Gudstjeneste for de små
24.12.2023: 14.45: Juleaftensgudstjeneste 16.00: Juleaftensgudstjeneste
25.12.2023: 14.00: Højmesse 15.30: Højmesse
01.01.2024: 14.30: Nytårsgudstjeneste 16.00: Nytårsgudstjeneste
14.01.2024: 09.15:Gudstjeneste v/AC
18.01.2024: 17.00: “Hård opbremsning”
25.01.2024: 19.00: Aftengudstjeneste v/AC
28.01.2024: 09.15: Gudstjeneste v/MRS
25.02.2024: 10.30: Højmesse v/AC