Livlig debat på Forsamlingshusets generalforsamling

Der var godt gang i snakketøjet hos de 16 deltagere, og mange emner blev luftet, da Sparkær Forsamlingshus afviklede årets generalforsamling mandag aften.

Formand Susanne Juncker kunne berette om et år med masser af aktiviteter og en pæn udlejning. Blandt andet har man haft succes med udlejning til ungdomsfester, hvor der er opstillet nye retningslinjer, for at det skal gå ordentligt til. Der har været to fællesspisninger – den første med musik og få deltagere med efterfølgende underskud. Det blev dog nogenlunde rettet op ved den næste fællesspisning, der var lagt an på at få børnefamilierne med. Og det blev en kæmpe succes med 90 deltagere.

Medlemstallet er 91, og her ønsker bestyrelsen, at flere i byen bakker op om Forsamlingshuset. Det blev drøftet, hvordan man kan skaffe flere medlemmer, og bestyrelsen blev opfordret til at gøre opmærksom på et medlemskab ved bankospil og ved fællesspisninger.

Formanden berettede om flere forbedringer, blandt andet nye fliser i køkkenet, hvor en ny opvaskemaskine er på ønskelisten, da den nuværende har kostet en del i reparationer. Næste projekt er, at der skal gøres noget ved fugt i kælderen, og her vil man søge fonde for at få det finansieret. Et større ønske er stadig et helt nyt køkken med tidsvarende indretning.

Kasserer Hanne Richter fremlagde et regnskab, der viste et underskud på 18.192 kr., som dog er væsentlig mindre end året før, hvor der var et minus på 88.950 kr. Forsamlingshuset er afhængig af udlejningen for at få det til at løbe rundt, og tallene for 2024 tyder allerede godt. Der er penge på bankkontoen, men de var oprindelig tiltænkt et nyt køkken.

Kontingent blev fastsat til 75,00 kr. for enlige og 150,00 kr. for en husstand, og det er uændret. Der måtte gang i stemmesedlerne for at finde to bestyrelsesmedlemmer. Susanne Juncker blev genvalgt og Helena Lyander nyvalgt, mens Hilda Nielsen blev første suppleant og afgående bestyrelsesmedlem Lene Heimann anden suppleant.

Under Eventuelt blev der blandt andet drøftet en hjertestarter ved Forsamlingshuset, mere lys ved indgangen, en terrasse til rygere bag huset i stedet for, at folk står på trappen ud til Langgade. Aftenen sluttede med kaffe og franskbrødsmadder.