Nu lukker Langgade igen

Vils Entreprenøren har netop meddelt, at arbejdet med kloakering under banen nu er klar til at starte lige efter Påske. Langgade lukkes fra 2. april til 5. juli – altså 3 måneder. Læs meddelelsen herunder.
“Kære alle

Hermed orienteres I om kommende lukning af Langgade i Sparkær. Vi er i den situation, at vi har fået tilkendegivelse på at kunne genoptage kloakeringsarbejdet og herunder underboringsarbejdet under jernbanen, hvilket har været den store udfordring ift. tidsplanen for projektet. I finder ligeledes gældende tidsplan for projektet vedhæftet denne mail sammen med gravetilladelsen.

Aflukning vil ske tirsdagen den 2. april 2024 om morgenen og vare indtil 5. juli 2024. Orienteringstavler genopsættes med disse nye informationer på. I forbindelse med opstarten på den sydlige side af banen (samme periode) vil der ligeledes ske lukning af Foldbjergevej, da det af sikkerhedsmæssig hensyn ikke er forsvarligt at have trafik med rundt ad Foldbjergvej.

Vi beklager endnu engang de følgevirkninger, det måtte have for jer alle, og vi vil gøre vores til at processen forløber nemmest muligt.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at rette henvendelse. Go dag.

Med venlig hilsen
Dan Kristensen
Entreprisechef
97 76 77 77

Tidsplan

Gravetilladelse