Nyt aktivt år for Nordstjernens Venner

Mandag aften var der generalforening i støtteforeningen “Nordstjernens Venner”, og her kunne de 23 fremmødte høre om endnu et godt og aktivt år med masser af aktiviteter for beboerne på Nordstjernen.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Orla Olesen afløste Bente Nielsen, der ikke ønskede genvalg. Det gjorde til gengæld Marianne Mahs og Lis Olesen.

Læs mere her.