Nyt fra Udviklingsgruppen

Du har tidligere her på sparkaer.dk kunne se opsamlingen fra borgermødet den 9. oktober 2019 i Forsamlingshuset.

Efterfølgende har Udviklingsgruppen den 13. november 2019 haft et møde med repræsentanterne fra Viborg Kommune, hvor man drøftede de mange forslag og Udviklingsgruppens prioriteringer.

Det er endt i et referat, hvor de forskellige forslag er placeret i to grupper. En som Udviklingsgruppen skal tage fat i lokalt, og en hvor Viborg Kommune skal være initiativtager.

Nogle af overskrifterne for de forslag, som initiativgruppen skal tage fat i er Bypedeller, Rækkehuse, Fortov fra Rahbechsvej til Billingevej, Vandreruter, Infotavler og markedsføringsskilt m.m. Og selvfølgelig togstop og trinbræt, men det arbejdes der med på anden vis.

  • Vi mødes næste gang i Udviklingsgruppen den 7. januar 2020, hvor vi vil drøfte det videre forløb og konkret nedsætte arbejdsgrupper. Herefter vil vi informere igen, fortæller talsmand Jan Kirsch Pedersen til sparkaer.dk

Læs mere om Udviklingsgruppen