Penge til forundersøgelse er afsat

På borgermødet i aftes nævnte repræsentanter for Toggruppen, at man håbede, at der blev afsat 100.000 kr. i Viborg Kommunes budget for 2020 til den omtalte forundersøgelse af, hvad det reelt koster at lave et standsningsssted i Sparkær.

Af billedet overfor fremgår det, at beløbet er afsat i det budgetforlig, som blev vedtaget på byrådsmødet i aftes.