Råd i multibanen ved sportspladsen

Der er konstateret omfattende råd i 3-4 af de bærende stolper i den sydlige ende af multibanen ved Sparkær Stadion.

Derfor er der nu lukket op til rutchebanen, indtil der findes en løsning for udbedring af skaderne. Der vil stadig kunne spilles fodbold på banen.