Sparkær Købmand

Sparkær stod uden købmand i en periode på ca. 4 år, og det var en tid med mange huse til salg og lang liggetid på disse.

I 2016 købte Sparkær-firmaet MLI-Huse bygningerne på Langgade 31, og ønskede udover at lave lejligheder også en købmandsforretning i bygningerne. Firmaet tilbød at leverede materialerne, hvis frivillige ville hjælpe med at renoverer bygningen og butikken, både udvendig og indvendig.

To af byens borgere havde samme ønske om en ny købmandsbutik og tog derfor kontakt til en tidligere købmand for hjælp til projektet. Hurtigt var der samlet en stor flok frivillige, som arbejdede dag og nat på etableringen af en ny butik. Der blev hentet inventar, kasselinje og køler rundt omkring i det jyske, og hurtigt begyndte det hele at tage form.

Butikkens købmand blev også fundet, men vi erfarede hurtigt, at det dog ikke var så nemt at få finansieringen på plads, da bankerne ikke var begejstrede for at stille den nødvendige kapital til rådighed.

Det blev hurtigt til forslag om en borgerejet forretning, hvor der blev solgt anparter i butikken. Her stod byen endnu engang sammen og fik samlet ca. 700.000 kr. ind.  En ordning om forud indbetalinger blev også muligt, idet man kunne oprette en konto ved købmanden, hvor der indbetales på, og derefter handles fra løbende, uden at man altid skulle have et dankort frem. På den måde ville butikken ikke blive så hårdt udfordret på likviditet.

Butikken åbnede 1. oktober 2016 med en stor fest, og kører her i 2022 på sit 6. år. Butikken er et samlingssted for byens borgere og handlende.