Alternativ generalforsamling i Borgerforeningen

Sparkær Borgerforening fik her lørdag formiddag efter flere udsættelser endelig afviklet årets generalforsamling. Og det på en anderledes måde end tidligere, idet den var flyttet fra Medborgerhuset til Billingescenen, hvor den efter Corona forskrifter kunne afvikles udendørs.


Formand Kristian Olesen kunne berette om et år, hvor det har været så som så med arrangementer, men Flæskefesten blev dog igen afviklet med stor succes inden nedlukningen i marts 2020. Ren By blev ikke som det plejer, men i stedet opfordrede Borgerforeningen folk til på eget initiativ at samle skrald ind. Ved at sende et billede ind, kunne deltagerne være med i lodtrækning om en købmandskurv til 500,00 kr.

Sct. Hans blev heller ikke som sædvanlig, men der blev dog tændt bål på søen, som man kunne følge på afstand. Og sognepræst Anja Nadybal havde på forhånd indtalt en båltale ved søen, som kunne ses og høres via YouTube. Og så var der stor ros til Troels Beck for arbejdet med at få lavet det flotte Sparkær-skilt, der blev sat op i julemåneden ved indkørslen via Langgade.

Renoveringen af Medborgerhuset blev endelig færdig og betalt i 2020, og der er indkøbt nye stole, ændret i legerummet m.m. Endelig omtalte formanden, at både landsbypedellerne og Udviklingsgruppen nu økonomisk bliver støttet af Borgerforeningen. Beretningen blev godkendt.


Afgående kasserer Rikke Pedersen, der herover får overrakt en købmandskurv af Kristian Olesen, fremlagde regnskabet, som reelt er opdelt i 3 afdelingen. Hovedregnskabet for foreningen viste et overskud på 7.294,43 kr., hvilket er væsentlig mindre end i 2019, men det skyldes primært de færre arrangementer, ligesom kontingenter er mindre. Borgerforeningen har dog en solid beholdning. Regnskabet for Medborgerhuset viste et underskud på 65.914,06 kr., men det var kalkuleret på grund af renoveringen. Der er nu beholdning på godt 16.000 kr., og der planlægges ikke større tiltag lige nu. Endelig er der et regnskab, der fremover skal dække udgifter til landsbypedeller og Udviklingsgruppen, og her er der en beholdning på 13.450,96 kr. Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse af kontingentet, således at enlige stiger fra 50,00 kr. til 75,00 kr. og husstande fra 100,00 kr. til 150,00 kr. Det blev vedtaget. Der var ikke indkommet forslag, og så kunne dirigent Glen Lautrup gå videre til valgene. Her blev Anita Olesen valgt som afløser for Rikke Pedersen, der med familien er flyttet til Ulstrup. Kristian Olesen og Ruth Brøndum blev genvalgt. Som Suppleanter blev Anders Brøns og Jørgen Christensen valgt. Rikke Pedersen holder forbindelsen til Sparkær og blev valgt som revisor, hvor Lone Bach Sørensen ikke var på valg.


Bestyrelsen f.v.: Troels Bech, Kristian Olesen, Ruth Madsen, Anita Olesen og Glen Lautrup.

Bestyrelsen har på et møde kort efter generalforsamlingen konstitueret sig med Kristian Olesen som formand, Troels Bech som næstformand, Anita Olesen som kasserer og Glen Lautrup som kreativ afdeling.