Ændring i tidsplan for kloakseparering

Der er tidligere omdelt flyers, der fortæller følgende:

“Færdsel til og fra Skolen og Købmanden vil forgå via omkørsel hhv. fra Syd eller Nord. Fra 6/2-23 til 15/5-23 adgang fra Syd (Langgade) og fra 15/5-23 til 18/8-23 adgang fra Nord (Langgade).”

Nu meddeler Vils Entreprenøren, at tidsplanen ikke holder.

  • I forbindelse med kloakarbejdet gennem Sparkær har vi mødt udfordring omkring krydsning af togbanen. Det betyder, at datoen for krydsning af skolen 15/5-23 formentlig vil blive rykket. Hvor længe vides ikke helt præcis endnu. Så snart, vi har løst udfordringen og kan se ind i, hvornår selve krydsningen vil finde sted, tager vi kontakt til jer igen. Snarest muligt. Det vil sige, at datoen for, hvornår skolebusser, forældre osv. skal komme til og fra skole ad nordlig retning (Langgade) ikke passer længere, fortæller Rasmus Faarkrog fra Vils i en mail til sparkaer.dk.