Amatørteaterforeningen lukker og slukker

Dog ikke helt, for på foreningens generalforsamling mandag den 19. februar 2024 foreslår bestyrelsen, at foreningen nedlægges, men at aktiviteterne samtidig flyttes til et udvalg under Sparkær Borgerforening. Læs mere:
Amatørteaterforeningen indkalder til generalforsamling den 19. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne. Under punktet: indkomne forslag er der allerede nu modtaget et forslag omhandlende OPLØSNING af foreningen og i stedet oprette et UNDERUDVALG til Borgerforeningen.

Det er ingen hemmelighed, at foreningen på det seneste har været på et hvilende stade, men stadigvæk har der været et stort ønske om at bevare foreningen, idet vi mener, det er et godt aktiv. Vi er mange, der stadig gerne vil skuespillets kunst.

Vi ved også, at foreningslivet bevæger sig som bølger på et vildt hav. Vi har haft mange gode opførelser af forskellige former for skuespil, og mange gode borgere har deltaget både foran og bag ved scenen. En helt uvurderlig hjælp hvis dette skal kunne udføres i praksis.

Det er dog heller ikke dette, der er årsagen til bestyrelsens beslutning. Det er ren og skær økonomi. Gebyrer mig her og gebyrer mig der. Det er voldsomt for en lille forening. Derfor vil bestyrelsen oprette et underudvalg til Borgerforeningen.

Med dette underudvalg har vi stadig et åbent vindue, når ”bølgegangen” står på toppen. Der er stadig mange gode kræfter, som gerne vil forsøge sig med skuespil eller lignende. Dette er nu stadig muligt blot via Borgerforeningen.

Bestyrelsen ser derfor meget positivt på denne mulighed med et underudvalg til Borgerforeningen for at bestå uden at forsvinde helt.

Bestyrelsen glæder sig til en givtig debat på generalforsamlingen over lidt til ganen.

Alle er velkommen.  Hilsen Bestyrelsen for Amatørteaterforeningen.