Borgerforeningen udsætter generalforsamling igen, igen

Årets generalforsamling i Sparkær Borgerforening var oprindelig fastsat til den 27. januar 2021, men blev udsat til 10. februar, altså i morgen.

Det er så ikke muligt med de nuværende restriktioner, så derfor er næste mulige dato fastsat til onsdag den 10. marts kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag om at hæve kontingent fra 100 til 150 pr husstand og 50 til 75
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Kristian Olesen (ønsker genvalg)
Ruth Brøndum (ønsker genvalg)
Rikke Pedersen (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af revisor og en revisor suppleant.
9. Evt.