Borgerforeningen udsætter generalforsamling

Generalforsamlingen i Sparkær Borgerforening var planlagt til onsdag den 13. januar 2021 i Medborgerhuset. Den er nu udsat til onsdag den 27. januar, skriver formand Kristian Olesen til sparkaer.dk og tilføjer:

– Derfor holder vi generalforsamling i borgerforeningen onsdag d 27/1/2021, hvis det kan lade sig gøre med de gældende restriktioner. Af hensyn til Covid 19 vil vi gerne have tilmelding til Kristian Olesen på telefon 20 45 40 54 senest den 10/1/2021 for at sikre, der er god plads til alle.  Vi følger selvfølgelig gældende retningslinjer. Der vil være kaffe, kage øl og vand.

Med hensyn til hvor mange der kommer, kan det være vi flytter til forsamlingshuset. Evt spørgsmål til 20 45 40 54.
Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent. Forslag om at hæve kontingent fra 100 kr. til 150 kr. pr husstand og 50 kr. til 75 kr. for enlige.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Kristian Olesen (ønsker genvalg)
Ruth Brøndum (ønsker genvalg)
Rikke Pedersen (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af revisor og en revisor suppleant.
9. Evt.