Byens foreninger mødtes i Medborgerhuset

Onsdag den 13. maj mødtes repræsentanter for Sparkærs foreningsliv i Medborgerhuset. Det var Jans Kirsch Pedersen og Kristian Olesen, der på vegne af henholdsvis udviklingsgruppen og Sparkær Borgerforening, der havde indkaldt til mødet, og formået var at få styr på foreningens aktiviteter og en snak om, hvordan man bedst afvikler og samarbejder om arrangementer i byen.

Aftenens dagsorden så således ud:

  1. Orientering om aktiviteter i vores foreninger og grupper.
  2. Hvordan samarbejder vi bedst om arrangementer i byen.
  3. Eventuel arrangementskalender.
  4. Skal vi have en infofolder til husstandsomdeling i Sparkær med oplysning om aktiviteter.
  5. Infofolder til nytilflyttere (velkomstpakke, velkomstkomité, hvordan inkluderer vi tilflyttere).
  6. Eventuelt

Mødet blev afviklet i en god og konstruktiv tone, og flere konkrete tiltag for at undgå sammenfald af arrangementer blev drøftet. Her blev sparkaer.dk’s “X i kalenderen” fremhævet som det sted, hvor alle kan se, hvad der er planlagt af arrangementer i byen. Udfordringen her er, at foreningerne i god tid melder ind om arrangementer. Endvidere blev det aftalt, at f.eks. spejderne og idrætsforeningen skulle sætte sig sammen og udveksle træningstider og mødetider.

Under pkt. 4 og pkt. 5 var der en lang drøftelse af infofolder og velkomst til nye borgere. Flere ideer kom på bordet, og der arbejdes videre med ideerne på et møde den 28. maj i en gruppe nedsat af Udviklingsgruppen. Idrætsforeningen tilbød, at byens øvrige foreninger kunne få lidt spalteplads i klubbladet “Sparkær Idræt”, som husstandsomdeles 4 gange om året.

Læs referat fra mødet