De Vilde Blomsters Dag

Arne Friis Hansen gentager i år et arrangement på De Vilde Blomsters Dag, som er søndag den 18. juni. Danmarks Naturfredningsforening Fjends/Viborg og Dansk Botanisk Forening står som arrangør, og der afvikles arrangementer over hele landet denne dag.
Arne Friis Hansen (herover på De Vilde Blomsters Dag 2022) skriver om stedet til sparkaer.dk:

“Før sandet landbrugsland – nu natur, blomster og summende insekter. Kend 10 blomster – mindst. Forvandlingen fra agerbrug til brakmark til overdrev tager ca. 25 år, og biodiversiteten udvikler sig hele tiden med voksende antal arter og tilhørende insekter. Vi finder de mest almindelige blomster, lærer navnene på dem og hører historien om dem. Blandt andet blåhat, blåhatjordbien og blåhathvepsebien – en af naturens sindrige symbioser. Nogle vilde blomster er naturligt hjemmehørende, andre er indført af munkene som lægeurter, f.eks. alm. røllike.

Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie. Medbring aftenkaffe. Turen er på max. 1,5 km.

Tid: Søndag den 18. juni kl. 19-21

Mødested: Enrico Dalgas Vej 9, Sparkær, 8800 Viborg

Turleder: Arne Friis Hansen tlf. 25 73 53 72

Medbring: Aftenkaffe