De vilde blomsters dag

De Vilde Blomsters Dag 2024

Tid: Søndag den 16. juni. kl. 10-12

Sted: ”Riskjær Skov”, Bækkegårdsvej 42, 8800 Viborg

Turleder: Arne Friis Hansen, tlf. 25 73 53 72

Arrangør: DN Fjends/Viborg

Husk: Evt. frokost og gummistøvler – tilmelding ikke nødvendig

Orkidéeng og genslyngning af Rævind Bæk

I rigkæret ved Riskjær Skov vokser der mange af de arter, som vi gerne vil se i et rigkær. Majgøgeurt, kærtrehage, bukkeblad, engkabbeleje, trævlekrone osv. I engens sydende er der fattigkær med rundbladet soldug, kæruld, benbræk og den gode brændevinsbusk pors. Turen er kun på ca. 1 km men i sumpet terræn.

Engen kranses mod øst af Rævind Bæk, som for 6 år siden gennemgik en forvandling og blev lagt tilbage i naturlige slyngninger.

Tag gerne frokosten med som indtages i bålhytten.