De vilde blomsters dag – Sparkær

Søndag den 19. juni 2022 er de vilde blomsters dag i hele Norden. I Danmark gennemføres 65 ture – heraf 3 i Viborg Kommune, og den ene ved Sparkær. Mødested er Enrico Dalgas Vej 9, og om turen, der varer ca. 2 timer kan du læse herunder:

“Vi finder de mest almindelige blomster, lærer navnene på dem og hører historien om dem. Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie.

Forvandlingen fra agerbrug til brakmark til overdrev tager ca. 25 år, og biodiversiteten udvikler sig hele tiden med voksende antal arter og tilhørende insekter. Vi ser bl.a. blåhat, blåhatjordbien og blåhathvepsebien – en af naturens sindrige symbioser. Nogle vilde blomster er naturligt hjemmehørende, andre er indført af munkene som lægeurter, f.eks. alm. røllike.

Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie. Medbring aftenkaffe. Turen er på max. 1,5 km.

Arrangør DN Fjends/Viborg
Turleder Arne Friis Hansen”