Dronningeegen kom til ære og værdighed

Dronningeegen ved Sparkær Skoles p-plads blev mandag befriet for en masse selvgroede træer og buske, der stod omkring den. 
Efter 2½ times arbejde var de øvrige træer fældet, skåret i bærbare stykker og kørt væk til genbrug som brændsel. Fældningen betyder meget mere lys i Medborgerhuset og færre blade at samle op fremover.

Tak til Kirsten Iversen for kage, og det blev så landsbypedellernes sidste aktion i 2021….altså inden afslutningen i Medborgerhuset her kl. 11.00.

Se flere billeder