Ekstraodinær generalforsamling i Sparkær Købmand Aps

Det lykkedes ikke at få vedtaget bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 9. maj 2019. Derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen har sendt følgende:

“På onsdag d. 29. maj er der ekstraordinær generalforsamling for anpartshavere ved Sparkær Købmand Aps. Alle anpartshavere har i dag (søndag) modtaget mail eller informationer i postkassen. Er dette ikke tilfældet, hører vi gerne fra jer
Henrik Andersen – 22 15 35 96
Tina Gade – 21 75 90 59
Mvh Bestyrelsen