Endelig plan for spærring af Bækkegårdsvej

Entreprenørfirmaet Jokumsen A/S, som står for arbejdet med kloakrenoveringen, har nu lavet en plan for spærring og omkørsel.

Den skitserede omkørsel nord om fodboldbanerne gælder kun for biler < 3500 kg. Større køretøjer bliver allerede i Gammelstrup ledt via Lundgårdsvej.

Se hele planen