Et år med stor aktivitet i Borgerforeningen

Da Sparkær Borgerforening tirsdag aften holdt generalforsamling i Medborgerhuset kunne formand Kristian Olesen (herunder) berette om et år med stor aktivitet i foreningen.

Han listede aktiviteterne op i kronologisk orden startende med flæskefesten i februar måned, der igen blev en stor succes med et udsolgt forsamlingshus. Også den kommende fest i februar 2020 er udsolgt, efter at man i år lancerede salget hos Min Købmand før jul. – Der er altid en god stemning ved disse fester, hvor frivillige står for madlavningen, og derfor giver arrangementet et pænt overskud, sagde Olesen, der i år kan byde på den 10. flæskefest.

I april var der igen Ren by Sparkær, hvor ca. 45 samlede skidt op, som andre havde smit i Sparkær og omegn. Efterfølgende var der grillpølser med en øl/vand og is fra købmanden. En god tradition, der holdes i hævd. Juni står i Billingefestens tegn, hvor foreningen også er involveret, ligesom den står for byens Sct,. Hans fest, der i år var flyttet fra Billingeparken til Søparken. – Vi syntes, at der skulle ske noget nyt, og det har vi ikke fortrudt, for det blev en af de bedste aftener længe, mente formanden. Alt klappede bortset fra, at tømmerflåden ikke fungerede, men det fandtes der en løsning på. 150 var mødt frem, og der bliver en gentagelse ved søen i år.

Borgerforeningen var også sammen med Forsamlingshuset med til at arrangere en udsolgt koncert med Allan Olsen, ligesom bestyrelsen efter opfordring fra daværende sognepræst Malene Dahl stod for en sangaften i Sparkær Kirke i oktober. Det trak 35-40 mennesker i kirken, og foreningen er klar til at gentage det sammen med den nye præst.

Ellers har 2019 også budt på en stor ombygning af Medborgerhuset. Det var planlagt gennemført i august, men byggetilladelser tager sin tid at få i hus, så det hele blev først færdigt kort før jul. Men resultatet er bliver rigtig godt med udvidelsen og gode lydforhold. Der arbejdes nu på også på at få et sæt nye stole, ligesom bestyrelsen hele tiden er opmærksom på forbedringer – næste gang i dagplejernes rum.

Borgerforeningen har også været involveret i det grønne projekt ved Gravhøjvej, ligesom man har finansieret et nyt kors af egetræ, der skal erstatte det gamle ved Sct. Laus Kilde. Det vil senere blive sat op, når vejret bliver bedre og markeret med en lille event. Formanden sluttede med at takke alle, der bakker op om foreningen, og en speciel tak til Jørgen Christensen, der holder det pænt omkring Medborgerhuset, Bjarne Gade og Tommy Kristiansen, som udgør grill-holdet og endelig Bjarne Mackenhauer, som hjælper til med opsætning af julebelysningen.

Kasserer Rikke Bülow Pedersen kunne fremlægge ikke færre en 3 regnskaber. Et for Lokalrådet, et for Medborgerhuset og et for Sparkær Borgerforening. Det første var let overstået, for her står de 50.000 kr., som Sparkær blev tildelt som Årets Landsby i 2018 – der er endnu ikke fundet ud af, hvad de skal bruges til. Regnskabet for Medborgerhuset viste et overskud på 29.997,50, lidt mere end i 2018, og her er en samlet beholdning på 82.460,01 kr. – Men de får snart ben at gå på, for regningen for ombygningen er ikke betalt, og den lyder på ca. 70.000 kr., kunne kassereren berette.

Regnskabet for Borgerforeningen viste et overskud på 23.636,59 kr. mod 1.450,96 kr. i 2018, og der er især større indtægter ved arrangementer og kontingenter, men også færre udgifter til sponsorater og juleudsmykning, der har øget overskuddet. Rikke Bülow kunne fortælle, at hele 163 husstande nu betaler kontingent – det højeste nogensinde, men også at foreningen med en solid formue er klar til at støtte aktiviteter rundt i byen.

Valgene gik hurtigt og smertefrit. Troels Beck og Glenn Lautrup blev genvalgt til bestyrelsen og Jørgen Kristensen som suppleant. Anne-Sofie Brøndum blev genvalgt som revisor og Lone Bach Sørensen som suppleant. Under Eventuelt blev flere emner berørt – blandt andet julebelysning, renholdelse af plads ved jernaneoverskæringen, bypedeller, et lokalhistorisk arkiv i Sparkær.