Fjends Friskole er fortsat i støbeskeen

Som opfølgning på borgermødet den 24. august var der tirsdag aften indkaldt til et nyt møde om etablering af en friskole i Sparkær, som har fået arbejdstitlen “Fjends Friskole”.

Mødet fandt sted i Medborgerhuset, og der blev tilføjet flere til arbejdsgruppen, så den nu er oppe på 15 personer med forskellige kompetencer. Der har åbenbart været tvivl hos nogle, om mødet kun var for den tidligere etablerede arbejdsgruppe, men som det fremgik af plakater m.m., var mødet tænkt for alle, der vil bidrage til etablering af en friskole.

Så har du lyst til at bidrage i arbejdet med at stable friskolen på benene, er du meget velkommen til næste møde, som er på onsdag den 14. september kl. 18.30 i Medborgerhuset. Her kommer Tove Dohn fra Friskoleforeningen og fortæller om, hvordan vi får organisationen op at stå.

På tirsdagens møde blev der samlet op på borgermødet, ligesom mange problemstillinger blev kastet op i luften og drøftet. For eksempel:
– tilkendegivelse fra forældre – vil de bruge friskolen. Det skal snarest undersøges med spørgeskema
– er der opbakning i byen til en friskoleforening, også blandt borgerne, der ikke har børn i skolealderen
– bygninger – omdannelse af eksisterende bygninger, pavilloner/placering, overtagelse af den nuværende skole

Det har var blot nogle af emnerne tirsdag aften, men arbejdsgruppen håber at blive klogere efter mødet med Tove Dohn, så man kan komme videre derfra.

Men som sagt: Vil du være med til at få friskolen på skinner, så kom til mødet på onsdag i Medborgerhuset.

-hp