Flere muligheder for fremtidig varme

På mødet i Østfjendshallen torsdag aften – hvor knap 200 var mødt frem – blev der givet en god orientering om den fremtidige varmeforsyning i Mønsted og Sparkær. Og de fremmødte hørte om flere valgmuligheder.
Foto: Henrik Bagge, Fjends Folkeblad.

Her er det formand for Stoholm fjernvarme, Henry Jensen, der fortæller forsamlingen om fjernvarme i Stoholm. Og netop forsyning fra Stoholm til de to andre byer var et tema, der fyldte godt. Kan der laves forsyningsledninger direkte til Mønsted og Sparkær? Eller til et nyt fordelingssted mellem Mønsted og Sparklær? Eller skal det laves et fælles varmeværke mellem Mønsted og Sparkær? Ja, spørgsmålene var mange og konkrete svar få.

Der blev også orienteret om varmepumper af Niels P. Winthereig fra “Dinvarme Aps i Skals. Her kan man anskaffe en varmepumpe og være med i et fællesskab om både service, vedligeholdelse og udskiftning.

Aftenen sluttede med at Kurt Mosgaard fra arbejdsgruppen fik en overvældende opbakning, at gruppen arbejder videre med at undersøge og konkretisere løsningsmuligheder. Det skal der søges penge hjem til fra en pulje, og det er arbejdsgruppen klar til at gå i gang med.