Formandsskifte i Sparkær Vandværk

Sparkær Vandværks mangeårige formand H.P.Christiansen havde på forhånd varslet, at han ikke ville genopstille som formand, og bestyrelsen var indstillet på at overgå til vandforsyning fra Viborg, hvis ikke der meldte sig nye til bestyrelsen. Det hele endte med en ny formand, som blev Christian Ishøi, og Sparkær Vandværk fortsætter som selvstændig vandværk.
Læs referat fra generalforsamlingen den 3. april 2023:

“Dirigent og referent: Christian Ishøi

Beretning:
Sparkær Vandværk er kommet i modvind på grund af manglende interesse for bestyrelses-arbejde. Staten skruer op for arbejdet for vandværker for bestyrelsen, så flere kan ikke afse den tid, der skal til. Derfor har vi forsøgt at efterlyse interessenter til bestyrelsesarbejde og som formand og kasserer.

Der er fra bestyrelsens side en indstilling om at overgå til Viborg vand, hvis ikke der melder sig nok til generalforsamlingen. Formanden stopper men vil gerne fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem.

Vi har før talt om nye vandure, og bestyrelsen indstiller, at der indkøbes fjernaflæste modeller, da de udover at måle vandforbrug kan advare om vandspild / overforbrug. Staten betragter vandværket som levnedsmiddel, og der gælder andre regler for at færdes på værket. Det betyder, at man skal gennemføre hygiejnekursus og bestå en prøve for at færdes på vandværket.

Der har været 2 tilslutninger til vandværket, et hus på Billingevej og en ejendom på Lundgårdsvej.

Vi har godt og rent vand i Sparkær, så længe det varer. Der er udsigt til, at vi skal ud og give landmanden erstatning for ikke at forurene grundvandet.

Kloakeringsarbejdet er startet igen fra midtbyen under banen op ad Langgade, og i den forbindelse udskifter vi vandrørene til nye fuldsvejsede vandrør. Det indebærer noget omlægning, som Viborg Vand hjælper os med. Kloakeringsarbejdet vil give lidt forstyrrelser på vandledningerne.

Vi har forpligtet os til at købe 20.000 kbm. vand fra Viborg Vandværk, og vi pumper ca. 22.126 kbm. op på søndre værk. Vi har stadigvæk en god økonomi.

Der er i år oppumpet 22.126 kbm. og købt ca. 17.743 kbm. I alt 39.869 kbm., og der er solgt 41.468 kbm.

Vandanalyserne viser godt vand lige til at drikke fra hanen. Det er sikkert, og vandværket kan stadig levere vand til mindre end 4 øre pr. liter + grøn afgift.

Bestyrelsen er indtil dato: Tommy Kristiansen, Jens Erik Tranders, Bent Johannesen, Gunvor Langhoff (kasserer), H.P. Christiansen (formand), Kirsten Maagård og Aage Langhoff er suppleanter til bestyrelsen, Mogens Frederiksen er revisor.

HP er på valg i år og modtager ikke genvalg.

På bestyrelsens vegne
HP Christiansen

Regnskab: Regnskabet fremlægges, og der er positiv balance og ingen gæld.

Budgettet: Fremlægges

Indkomne forslag: Der er forslag fra bestyrelsen, hvis der ikke viser sig nye, der vil drive vandværk, bør vandværket lægges under Viborg Vand. Bestyrelsen har flyttet generalforsamlingsdatoen på grund af aftaler med Viborg Vand’s eventuelle overtagelse.

Punktet drøftes med de fremmødte. Det besluttes at prøve at køre videre med få ændringer i bestyrelsen. Christian Ishøi træder ind i bestyrelsen. Erik Tranders forlader bestyrelsen og fortsætter som suppleant. Bestyrelsen vælger at Sparkær Vandværk ikke lægges under Viborg Vand.

Bestyrelsen konstitueres som følgende:
Formand: Christian Ishøi
Næstformand: H.P Christiansen
Kasserer: Gunvor Langhoff
Bestyrelsesmedlem: Tommy Kristiansen
Bestyrelsesmedlem: Bent Johannesen

Suppleanter:
1. Erik Tranders
2. Bjarne Gade

Revisor: Mogens Fredriksen
Revisorsuppleant: Kirsten Maagård

Eventuelt: Intet”