Fortsat stor aktivitet i Sparkær IF

15 var mødt, da Sparkær IF tirsdag aften afviklede årets generalforsamling, og det er ved at være normalen nu om stunder.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Det samme med regnskabet, der for første gang i mange år viste et underskud – 36.716,32 kr., men det skyldes udelukkende, at vi har indfriet en restgæld på det lån, som blev optaget i forbindelse med renovering af omklædningsrummene i 2016. Så ser vi bort fra det, har det været et flot resultat.

Under Eventuelt kom der forslag om, at der i forbindelse med et af løbene skal tilbydes en tur på mountainbike. Det gav en længere diskussion, om det skulle være i forbindelse med et løb eller et selvstændigt arrangement. Der er en del i Sparkær, der cykler en tur efter aftale en eller to gange om ugen, og det var fra den gruppe, at forslaget kom. Man enedes om, at de skulle prøve at konkretisere ideen og kontakte bestyrelsen, som er velvillig overfor ideen.