Fremtiden for Sparkær

I disse dage med trussel om skolelukning (igen) kan det være svært at mobilisere kræfter til at diskutere fremtiden for Sparkær. Men ikke desto mindre er der i samarbejde med Viborg Kommune nedsat en udviklingsgruppe, der indkalder til borgermøde i Forsamlingshuset onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.00-21.30 – læs mere her.

Her vil både skole og togstop givet vis komme på tale, selv om det ikke direkte er en del af programmet. Så derfor er det MEGET VIGTIGT, at alle M/K kommer af huse og tropper op denne aften.

Indkaldelsen til mødet vil senere blive omdelt i postkasserne.