Generalforsamling i Amatørteaterforeningen

Der har for nylig været afholdt generalforsamling i Sparkær og Omegns Amatørteaterforening, og Lisbeth Madsen har sendt følgende til sparkaer.dk:

“Ja, så er der også holdt generalforsamling i Amatørteaterforeningen.Else Pedersen (formand) fremlagde beretning for 2019. Der har i 2019 været to store aktiviteter:

Billingespil til byfesten og Revy til revyaften i forsamlingshuset. Begge arrangementer har været til stor glæde og morskab for sparkærgenserne.  En tradition som vi håber at kunne fortsætte.

Tak er kun et fattigt ord for såvel den skønne opbakning og det store arbejde, der er blevet udvist, for at både billingespil og revy har kunnet lykkedes.

2020 – ja hvad nu!   Vi glæder os til at komme i gang med billingespillet til byfesten i juni. Spillet er udvalgt, hæfterne bestilt, så nu er det bare at gå i gang.

Revyen sidste fredag i september 2020 – ja den ser vi også helt sikkert mere til, lyder det fra Christina.

Efter generalforsamlingen var der livlig snak/debat om løst og fast over kaffen. En helt igennem hyggelig aften.

Der er sket en enkel udskiftning i bestyrelsen. Gerda Nijhuis er trådt ud, og i stedet er Tage Jensen kommet til. Tak til både Gerda og Tage for deres engagement i amatørteaterforeningen.

Hilsen Sparkær Amatørteaterforening.
Else Pedersen, Lene Dalsgaard, Bente Mackenhauer, Tage Jensen, Lisbeth Madsen

Yderligere information ved: Lisbeth Madsen (21 60 75 87) eller Tage Jensen (40 35 14 20).”