Sparkær tog imod sognets nye præst

En pæn besat Sparkær Kirke bød søndag formiddag velkommen til Anja Nabydal, som nu er indsat som sognepræst i Sparkær-Gammelstrup sogne. En præsteindsættelse sker efter fastlagte rammer, og fra start var det domprovst Thomas Frank, der forestod højmessen.

Efter de første rituelle opgaver og salmer holdt han en officiel og personlig tale til den nye præst, som også fik overrakt et såkaldt godkendelsesbrev fra biskoppen. Her efter overtog Anja Nabydal scenen, og startede med dagens prædiken efterfulgt af nadver.

Efter højmessen havde menighedsrådet indbudt til kaffe/the, øl/vand og en sandwich/kage, og det blev til en hyggelig times tid i kirken med snak om løst og fast. Men også velkomsttaler fra nabopræsterne og menighedsrådene fra både Sparkær-Gammelstrup og Stoholm-Kobberup, hvor Anja også er tilknyttet.


Sognepræst Anna-Christine Elming fra Stoholm-Kobberup indledte talerækken og havde også forfattet en festlig sang på melodien “Vi er alle i samme båd”


Poul Asger Beck, der blev indsat som præst i kirkerne i Vestfjends den 1. marts 2020.


Inger Pettersson fra nabosognene Daugbjerg-Mønsted-Smollerup bød også velkommen.


Lone Friis Hansen, der er formand for menighedrådet i Sparkær-Gammelstrup holdt tale og bød Anja velkommen med blomster.


Til slut var det Ejner Skovhus, formand for menighedsrådet i Stoholm-Kobberup, der bød velkommen.


Anja Nabydal havde smidt den snærende præstekrave, da hun efter snak og taler tog ordet og takkede for den fornemme velkomst.

  • Jeg er simpelthen overvældet, og jeg glæder mig meget til at komme igang med arbejdet og lære Sparkær-Gammelstrup og jer at kende, lød det fra den nye præst.