Generalforsamling i Amatørteaterforeningen

Sparkær og Omegns Amatørteaterforening har holdt generalforsamling før påske, og foreningen har sendt dette referat til sparkaer.dk:

“Ja, så har vi også haft generalforsamling. Der har i 2018 været to store aktiviteter: Billingespillet til byfesten og Revyen til revyaften i Forsamlingshuset. Begge arrangementer har været til stor glæde og morskab for sparkærgenserne.  En tradition som vi håber at kunne fortsætte.  Tak er kun et fattigt ord for det store arbejde, der er blevet lagt, for at dette har kunnet lykkedes.

2018  ja hvad nu!  Vi er inspireret af temaet til byfesten: Vikinger. Vi vil forsøge med et vikingspil til byfesten. Og Revyen  –  ja Christina har lovet at være koordinator, så den ser vi også mere til i efteråret.  OBS  Undtagelsesvis så er revydatoen i år 2018 flyttet til fredag d. 5. oktober.

For yderligere oplysninger så kan Lisbeth Madsen 21 60 75 87 kontaktes”.