Generalforsamling i Sparkær Borgerforening

I aftes den 1. februar fik Sparkær Borgerforening afviklet årets generalforsamling i Medborgerhuset med ca. 20 deltagere – et tal der glædede formand Kristian Olesen. Han kom i sin beretning blandt andet ind på nogle af de aktuelle ting, der rører sig i Sparkær, men også et tilbageblik på 2021.

Problemet med at skaffe flere dagplejepladser blev vendt, og formanden fortalte, at der er kontakt til Viborg Kommune via både borgmester Ulrik Wilbek og den nye formand for Børne- og Ungdomsudvalget Kathrine Fusager Rohde. Han nævnte også den store indsats, som landsbypedellerne har ydet og indvielse af området ved Gravhøjvej med shelterne madpakkehus m.m.
Bestyrelsen f.v.: Anders Brøns,Troels Bech, Anita Olesen, Ruth Brøndum og Kristian Olesen.

Han kom også ind på de kommende udfordringer med at bevare Sparkær Skole, og her er der blevet nedsat et udvalg, der skal holde et vågent øje med, hvad der sker her i foråret. Ellers var der orientering fra forskellige udvalg som Udviklingsgruppen v/Rikke Daa og Landsbypedellerne v/Jørn Tidemann.

Økonomien er god, selv om det blev til et mindre underskud på 3.000 kr., som primært skyldes, at der ikke i 2021 på grund af Corona blev afholdt Flæskefest, som normalt spytter godt i kasse. Der føres et separat regnskab for Medborgerhuset, som Borgerforeningen administrerer, og her har man en beholdning på ca. 30.000 kr. og planer om forbedring af stakittet ved Medborgerhuset. Kontingent blev uændret fastsat til 150,00 kr.pr. husstand og 75,00 kr. for enlige.

Ellers var det en rolig aften med genvalg til Troels Bech og Anders Brøns til bestyrelsen (se foto), mens Jørgen Kristensen og Tommy Kristiansen blev suppleanter. Som revisor valgtes Anisa Mortensen og som suppleant Lone Bach Sørensen. Bestyrelsen konstituerede sig med det samme efter mødet med Kristian Olesen som formand, Troels Bech som Næstformand, Anita Olesen som kasserer, og Ruth Brøndum og Anders Brøns som medlemmer.