Generalforsamling i Sparkær Forsamlingshus

Forsamlingshuset har indkaldt til generalforsamling mandag den 20. februar 2023 kl. 19.30.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens drift det forløbne år.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter
    På valg er Line Andersen (modtager genvalg)
  • Valg af revisor og suppleant.