Generalforsamling i Sparkær Købmand Aps

sparkaer.dk har modtaget følgende pressemeddelelse fra Sparkær Købmand Aps:

“Et fyldt forsamlingshus dannede rammen for den årlige generalforsamling for Sparkær Købmand aps. torsdag d. 9. maj 2019.

Traditionen tro fremlagde formanden Henrik Andersen sin beretning, ligesom selskabets revisor gennemgik regnskabet for 2018. Formanden roste den nye købmand Michella Povlsen for gode og positive tiltag i butikken, ligesom han understregede, at der nu er bevist et grundlag for en sund købmandsbutik i Sparkær trods et udfordrende år i 2018.

Såvel formanden som den nye købmand takkede kunderne for opbakning og handel i butikken.

Michella Povlsen

Fra bestyrelsen modtog Per Jensen samt Tina Gade genvalg. Ligeledes blev Christian Ishøi valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem i stedet for Torsten Nielsen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 
Formand: Henrik Andersen
Næstformand: Per Jensen
Direktør: Lone Sørensen
Sekretær: Tina Gade

Menige medlemmer: Mikael Olesen og Christian Ishøi
Fra erhvervsklubben: Lene Bækgaard og Tonny Jeppesen.

På trods af det store fremmøde var der ikke tilstrækkelige stemmer til at kunne gennemføre de varslede vedtægtsændringer.  Derfor indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 29. maj kl. 19.00 i Forsamlingshuset.”