Generalforsamling i Sparkær Købmand Aps

Onsdag aften den 25.april 2018 var der indkaldt til den første ordinære generalforsamling i anpartsselskabet Sparkær Købmand Aps, siden butikken åbnede den 1. oktober 2016.

Bestyrelsen for anpartsselskabet har sendt følgende til sparkaer.dk:

“85 anpartshavere mødte op i byens Forsamlingshus, hvor bestyrelsen havde gjort forberedelser med storskærm, kaffe og småkager.

Torsten Nielsen fremlagde, som konstitueret formand, beretning, hvilken blev godkendt med klapsalver. Revisoren fremlagde og gennemgik årsregnskabet, og i et samarbejde besvarede han og bestyrelsen på de spørgsmål, der var til årets tal.

Der var efterfølgende genvalg til revisoren, ligesom der var genvalg til Michael Olesen og Henrik Andersen i bestyrelsen.  Lone Bach Sørensen og Tina Gade blev valgt ind som nye medlemmer og  Jesper Lønstrup Jensen blev takket for sin tid og sit store arbejde i Min Købmands bestyrelsen. Finn  Korsholm, som var en af de helt store kræfter bag opstarten af købmanden, er nu ligeledes udtrådt af bestyrelsen og har givet plads til nye kræfter.

Alt i alt en rigtig god aften, hvor det igen stod tydeligt for alle, at i Sparkær står vi sammen, og der er et stort og brændende ønske om at bakke vores lokale købmand op.”