Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i Sparkær Borgerforening

Onsdag i sidste uge var der ordinær generalforsamling i Sparkær Borgerforening. Kristian Olesen og Ruth Madsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Rikke Hansen afløste Anne Sofie Brøndum. Ligeledes afløste Glen Lautrup Frank Lauridsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Kristian Olesen som formand, Troels Bech som næstformand og Rikke Hansen som kasserer.

Det blev endvidere besluttet på det efterfølgende bestyrelsesmøde, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at få tilpasset foreningens vedtægter til år 2019. Denne generalforsamling afholdes tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 i Medborgerhuset med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Nye vedtægter – se forslag her.

Se de nuværende vedtægter her