Indianerprojekt bygger bro mellem dagpleje og børnehave

Dagplejerne i Sparkær har et godt samarbejde med børnehaven og besøger jævnligt Søløven til fælles arrangementer hen over året. Et af disse – Indianerprojekt –  har foregået de seneste par uger, og disse fælles arrangementer er med til at lette overgangen fra dagplejen til børnehaven.


Foto: Fjends Folkeblad

Dagplejer Lise Hald er glad for ordningen, hvor de små børn langsomt lærer børnehaven at kende. Hun deltog sammen med dagplejebørnene i indianerprojektet.

Læs mere om indianerne i Fjends Folkeblad her.