Ny friskoleorganisation på vej

Efter mødet i forsamlingshuset i onsdags indkalder “Skolegruppen”, der nu kalder sig “Friskoleorganisationen” til et møde for alle interesserede i Medborgerhuset tirsdag den 6. september kl. 19.00. Læs mere om indkaldelsen:

“Vi havde et godt borgermøde onsdag aften den 24. august i Sparkær Forsamlingshus med en åben og konstruktiv debat om opstart af en friskole. Tilbagemeldingerne var hovedsageligt positive, og der var bred opbakning til at gå videre med friskoletiltaget.

Hvis Sparkær Skole mister sit mellemtrin (4.-6. klasse) fra næste skoleår, vil det gå ud over børnenes trivsel og give unødvendigt mange skift gennem grundskolen. Dette scenarie ser vi ikke som et holdbart skoletilbud og naturligt førstevalg til børn i Sparkær. Vi kan ikke vente på udfaldet for Sparkær Skole, og derfor er vi nødt til allerede nu at tage sagen i egen hånd ved at have en model klar for oprettelse af en friskole.

Ved borgermødet blev der dannet en arbejdsgruppe på 10 personer med forskellige kompetencer, der er klar til at tage fat på friskolearbejdet. Men vi har brug for flere kompetente kandidater, der er villige til at indgå i friskoleorganisationen. Der er allerede sendt depositum ind til Dansk Friskoleforening, så de første skridt mod oprettelsen af en friskole er sat i gang, og vi er i kontakt med Tove Dohn fra Dansk Friskoleforening, der kan hjælpe os videre i processen.

Formålet med mødet er, at flere borgere slutter sig til friskoleorganisationen. Efterfølgende skal organisationen konstituere sig og fordeles i arbejdsgrupper. Der er masser af forskelligartede opgaver ifm. oprettelse og drift af en friskole som f.eks. baggrund og værdigrundlag, medier og markedsføring, budget og finansiering samt byggeri og inventar, og alle kan hjælpe til – jo flere vi er, jo mere kan vi!

Denne begivenhed er for alle borgere i Sparkær, der ønsker at lave et meningsfyldt stykke arbejde, der har afgørende betydning for Sparkærs fremtid. Foreningslivet, vores børns trivsel, tilflytning til byen, det hele er afhængigt af en skole i vækst. Og hvis det ikke kan blive Sparkær Skole, så må det blive med Fjends Friskole. Mød op i medborgerhuset tirsdag den 6. september kl. 19-21:00, hvis du vil gøre en forskel. Vi har brug for DIG!

Vel mødt!
På vegne af friskoleorganisationen”