Nyt fra Udviklingsgruppen

Det er nu 11 måneder siden, at vi havde vores velbesøgte og meget veloplagte borgermøde i Sparkær Forsamlingshus. Der fremkom mange gode, spændende og velbegrundede ideer, som mundede ud i et idekatalog, hvorfra mange ting vil kunne implanteres i den lokale udviklingsplan, som Viborg Kommune – i samarbejde med Udviklingsgruppen – er ved at færdiggøre.

Vi har deltaget i fem fysiske møder med medarbejdere fra Viborg Kommunes Teknik & Miljø, som er dem, der står for udarbejdelse af planen, samtidig med, at vi lokalt har haft adskillige møder, hvor vi blandt andet har prioriteret rækkefølgen for virkeliggørelsen af forslagene fra borgermødet. Som vi godt vidste i forvejen, sker udviklingsarbejde ikke fra den ene dag til den anden, men det gør det jo ikke bedre, at covid-19 lige kom og gav os knap tre måneders ufrivillig pause, men nu er Udviklingsgruppen i fuld gang igen.

Det første synlige resultat af arbejdet er oprettelsen af et korps af landsbypedeller, som har fået flot opbakning og som er kommet godt i gang. Økonomien hertil stammer fra et samarbejde mellem Viborg Kommune og Borgerforeningen.

Endvidere har vi fået opsat købmandsskiltet ved Lundgårdsvej. Det næste bliver en infotavle, som – ved Troels Bechs hjælp – bliver stillet op på trekanten overfor Min Købmand. Begge dele har kunnet lade sig gøre takket være penge fra Borgerforeningen.

På borgermødet var der et udpræget ønske om mere tæt-lav bebyggelse. Her har Udviklingsgruppen også været udfarende, og det har resulteret i, at Boligforeningen Viborg Amt opfører fire boliger på Billingevej. Disse skulle gerne stå klar til indflytning i 2021.

Herudover har vi gang i ansøgning om fonds- og puljemidler til udbygning af Billingepladsen med blandt andet fodboldgolf, legetårn, outdoor-fitness samt pavillon med toiletter og minimuseum om tørveproduktionen i Sparkær. Der er også nedsat et underudvalg, som er ved at færdiggøre en infofolder til nye og potentielle tilflyttere til Sparkær. Desuden arbejder vi på at få anlagt fortov mellem Rahbechsvej og Billingevej samt at få opsat bypyloner ved Sparkærs indfaldsveje. De næste projekter vi tager fat på bliver stisystemer rundt om Sparkær.

På Udviklingsgruppens vegne
Jan Kirsch