Nyt liv i Nordstjernens Venner

Efter nogle hårde år med Covid-19 og begrænsninger kom der i 2023 for alvor gang i aktiviteterne på Nordstjernen. Det kunne formand for Nordstjernens Venner Ivan Høeg berette om på støtteforeningens generalforsamling mandag den 29. januar 2024. I sin beretning nævnte han de mange arrangementer i årets løb og sagde blandt andet:

  • Fremadrettet har vi allerede planlagt flere spændende åbne arrangementer i år, og vi håber og tror på, at flere af byens beboere vil bakke op om disse arrangementer og komme op for at hygge sig sammen med Nordstjernens beboere, som er glade for at se gæster udefra Nordstjernen og Nordstjernens Venner kunne også godt bruge flere frivillige, så hvis der er nogen, der kunne være interesseret i at høre nærmere herom, så kontakt Anni Antonsen (96 51 46 41) eller en af os i Vennerne.

Udover de åbne arrangementer med underholdning kommer flere af bestyrelsen i Nordstjernens Venner ofte forbi de torsdage, hvor der afholdes Gudstjeneste eller arrangeres Lotterispil eller bare hyggeeftermiddag.

Ivan opfordrede flere til at bakke op om det frivillige arbejde ved at tegne et medlemskab i Nordstjernens Venner. Det koster kun kr. 150,00 for en husstand og kr. 100,00 for enlige.  Det indkomne kontingent vil blive brugt til at skaffe mere underholdning og gode oplevelser for Nordstjernens beboere. Kontingent kan indbetales på MobilePay 55 88 29 eller overførsel til konto 9318 000 58 32799 med angivelse af mailadresse.

Kasserer Hans Peter Johansen fremlagde et fint regnskab, der viser en beholdning på godt 20.000,00 kr. Foreningen har haft  godt 60 medlemmer i 2023, og det er færre end i tiden før Covid-19. Derfor opfordringen til at tegne et støttemedlemsskab. Til gengæld har Nordstjernens Venner været begunstiget af nogle større private bidrag, ligesom Nordea Fonden har bidraget med 5.000,00 kr.


Else Poulsen valgte at stoppe i bestyrelsen efter mange års frivilligt arbejde i Nordstjernens Venner, blandt flere år som formand. Ivan Høeg takkede Else for den store frivillige indsats og overrakte en gave som tak for indsatsen. Hun blev erstattet af Jørn Laigaard, mens Grethe Kvistgaard og Ingrid Pilgaard blev suppleanter. Knud Olesen blev genvalgt som revisor, og Else Poulsen tog tjansen som suppleant.

Under Eventuelt drøftede man forskellige muligheder ud fra bestyrelsens ønske om, at der kommer flere deltagende gæster fra byen til de åbne arrangementer. Et forslag var, at det i opslagene fremgår, at det er til stor glæde for beboerne, når der kommer gæster fra byen til arrangementerne. Der var blandt andet forslag om danseaften, søndags arrangement med folkedans, fællessang og kaffe.

Generalforsamlingen sluttede med kaffe og kage.