Nyt menighedsråd på plads

Modsat flere andre steder var der ingen problemer med at få besat pladserne, da det fælles menighedsråd for Sparkær og Gammelstrup sogne tirsdag aften skulle sammensættes.

22 stemmeberettigede – 13 fra Sparkær og 9 fra Gammelstrup – var mødt op til valghandlingen i Sparkær Forsamlingshus. Efter en indledende orientering fra den nuværende formand Lone Friis Hansen gik man over til valghandlingen, der fra ministeriets side var lagt i nye rammer med skriftlig afstemning.

Det var på forhånd besluttet, at der skulle vælges 4 fra Sparkær og 2 fra Gammelstrup. Valget skete for sognene hver for sig – først valgte man de 4 fra Sparkær og derefter de 2 fra Gammelstup. Senere valgtes stedfortrædere på samme vis – 2 fra Sparklær og 1 fra Gammelstrup.


Det nye menighedsråd ses på billedet herover. F.v. Lise Hald (Sparkær), Vagn Kristensen (Gammelstrup), Lisbeth Madsen (Sparkær), Henrik P. Jakobsen (Gammelstrup), Kent Hougaard (Sparkær), Lone Friis Hansen (Sparkær) og sognepræst Anja Nadybal, der er født medlem af menighedsrådet. Alle på nær Vagn Kristensen sidder i det nuværende menighedsråd. Som stedfortrædere i Sparkær sogn valgtes Mette Bakmann Andersen (1. stedfortræder) og Lisbeth Lund. For Gammelstrup blev det Michael Væsel.

Efter valghandlingen orienterede Lone Friis Hansen om, at der stadig er mulighed for at opstille andre lister, hvis man ikke er tilfreds med den, der blev lavet i aften. Ønsker man en anden liste, skal den afleveres til valgbestyrelsen senest den 13. oktober 2020, og sker det, bliver der valg tirsdag den 17. november 2020. Sker det ikke, er de ovennævnte det nye menighedsråd, som starter arbejdet den første søndag i advent. Inden da indkalder Lone Friis Hansen, der fik flest stemmer, til et konstituerende møde i november måned.